background

 

KURUMSAL

HAKKIMIZDAKALİTE YÖNETİMİ

 

 

 

KALİTE YÖNETİMİ

Bu amaçla ve çalışanların tam katılımı ile :

* Yurt ve dünya pazarında yaşanan yoğun rekabet ortamında müşterinin istek ve beklentilerini karşılayan ve aşan kaliteyi ürün ve hizmet bazında oluşturacak,

* Müşteri memnuniyetini sağlamak ve müşteri bağlılığını yaratmak amacı ile iyi hizmet ve kaliteli ürünler sağlayacak,

* Alınan tüm sonuçlarda sürekli iyileştirme ve gelişmeyi şirket felsefesi olarak kabul edecek ve uygulayacak,

* Gelişen teknolojiyi yakından takip edecek ve kullanımını sağlayacak,

* Çalışanların işlerinde yeterliliklerini sağlayacak ve gelişmeleri için destek verecek,

* Rekabet edebilir kalite, üretim ve satış koşullarını sağlayacak,

* Çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında yasal gerekliliklere uyan yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.

"Selectron, son teknoloji test cihazları ve sistemlerini kullanır. Bu sayede tüm ürünlerde mükemmel kalite standardını sağlar."