TRAPEZ VE PANEL VİDALARI

6 mm deler trapez vidası

6 mm deler trapez vidaları

Ölçü Grup Delme kapasitesi Koli / adet
4,8 x 19T-6 MUV6 mm6.000
4,8 x 25T-6 MUV6 mm5.000
5,5 x 25T-6 MUV6 mm4.000
5,5 x 32T-6 MUV6 mm3.000
5,5 x 38T-6 MUV6 mm2.500
5,5 x 50T-6 MUV6 mm2.000
5,5 x 60T-6 MUV6 mm1.500
6,3 x 25T-6 MUV6 mm2.500
6,3 x 32T-6 MUV6 mm2.000
6,3 x 38T-6 MUV6 mm2.000
6,3 x 50T-6 MUV6 mm1.500
6,3 x 60T-6 MUV6 mm1.300
6,3 x 70T-6 MUV6 mm1.000
6,3 x 80T-6 MUV6 mm800

6 mm deler kompozit panel vidası

6 mm deler kompozit panel vidaları

Ölçü Grup Delme kapasitesi Koli / adet
5,5 / 6,3 x 66P-6 MUV6 mm1.500
5,5 / 6,3 x 75P-6 MUV6 mm1.200
5,5 / 6,3 x 90P-6 MUV6 mm1000
5,5 / 6,3 x 105P-6 MUV6 mm800
5,5 / 6,3 x 120P-6 MUV6 mm700
5,5 / 6,3 x 130P-6 MUV6 mm600
5,5 / 6,3 x 140P-6 MUV6 mm600
5,5 / 6,3 x 150P-6 MUV6 mm500
5,5 / 6,3 x 160P-6 MUV6 mm450

12 mm deler trapez vidası

12 mm deler trapez vidaları

ÖlçüGrupDelme kapasitesiKoli / adet
5,5 x 25T-12 MUV12 mm4.000
5,5 x 32T-12 MUV12 mm3.000
5,5 x 38T-12 MUV12 mm2.500
5,5 x 50T-12 MUV12 mm2.000
5,5 x 60T-12 MUV12 mm1.800
12 mm deler kompozit panel vidası

12 mm deler kompozit panel vidaları

ÖlçüGrupDelme kapasitesiKoli / adet
5,5 / 6,3 x 65P-12 MUV12 mm1.500
5,5 / 6,3 x 75P-12 MUV12 mm1.200
5,5 / 6,3 x 90P-12 MUV12 mm1.000
5,5 / 6,3 x 105P-12 MUV12 mm800
5,5 / 6,3 x 120P-12 MUV12 mm700
5,5 / 6,3 x 135P-12 MUV12 mm500
5,5 / 6,3 x 150P-12 MUV12 mm500
Beton vidası

Beton vidaları

ÖlçüGrupKoli / adet
6,3 x 35ALT SIV2.500
6,3 x 45ALT SIV2.000
6,3 x 60ALT SIV1.500
6,3 x 75ALT SIV1.200
6,3 x 90ALT SIV1.000
6,3 x 105ALT SIV800
6,3 x 115ALT SIV700
6,3 x 125ALT SIV700
6,3 x 135ALT SIV650
6,3 x 145ALT SIV600
6,3 x 165ALT SIV500

Dikiş vidası

Dikiş vidası

Ölçü GrupDelme kapasitesiKoli / adet
4,8 x 20DIK MUV2 mm5.000